laden...

Privacyverklaring

Bij Koraal Vastgoed vinden wij uw privacy enorm belangrijk. Daarom houden wij ons ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. In deze privacyverklaring omschrijven wij welke gegevens wij opslaan, wat uw rechten zijn en hoe lang deze gegevens bewaard blijven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers

Wanneer u gebruikt maakt van onze website worden er een aantal gegevens opgeslagen. De gegevens die opgeslagen worden zijn:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteit op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Ons doel van het verwerken van persoonsgegevens

OKE Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • OKE Online analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Wij maken - bij het accepteren van de cookies - gebruik van zogenaamde ‘cookies’ voor onder meer (a) analyse en verbetering van het gebruik van de website, (b) onze eventuele dienstverlening aan onze gebruikers (zoals een persoonlijk account, afhandelen van informatieverzoeken of bestellingen), (c) reclame door advertenties op de website en (d) social media (zoals Facebook en Twitter).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de gebruiker invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

Cookies Duur Omschrijving
_ga 2 jaar Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
_gid 24 uur Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
_gat 10 min. Gebruikt om de opvraagsnelheid aan te passen

Inzage, correctie en verwijdering

Websitegebruikers en (potentiele) klanten hebben het recht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om hun verzamelde persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen en/of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek doen aan ons via info@koraalvastgoed.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden websitebezoekers en (potentiele) klanten aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortgezet gebruik van de website of afname van onze diensten na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met onze gewijzigde privacyverklaring.

Vragen of informatie over deze privacyverklaring

Mocht u aan de hand van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@koraalvastgoed.nl