Home

Koraal Vastgoed ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico een grote diversiteit aan projecten en is actief op het gebied van woningbouw, commercieel vastgoed en de herontwikkeling van bestaand onroerend goed.

Ons werkterrein ligt voornamelijk in midden Nederland, maar wij zijn ook actief in andere delen van het land. Koraal Vastgoed is vanaf planvorming tot en met de oplevering verantwoordelijk voor haar projecten en is daardoor in staat een optimaal resultaat te behalen voor alle betrokken partijen.
Onze klanten c.q. gebruikers worden, indien mogelijk, reeds in een vroeg stadium bij het project betrokken waardoor het eindproduct op maat gesneden is.

Koraal Vastgoed beheerst het totale proces; het ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed.
Door de nauwe samenwerking met onze vaste relaties een garantie voor uw succes en/of fijne leefomgeving.

Bezoekadres:
Nijverheidstraat 37
8281 JD Genemuiden

Postadres:
Postbus 29
8280 AA Genemuiden

Tel:  038 - 385 6644

E-mail:
info@koraalvastgoed.nl